Close

23. april 2021

Corona vaksinering

Dersom du ikke er kontaktet av oss til nå vedrørende coronavaksine, så vil du bli kontaktet  for vaksinering av Bergen kommune-helse Bergen når det er din tur.  Vi har ikke flere startdato for 1. gangs vaksine.

Dersom du har fått 1. dose på vårt kontor, går avtalen om den andre vaksinedato som avtalt. (6 uker etter 1. dose, samme tid som første gang)

Nummeret til Bergen kommune sin coronatelefon er: 55567700.