Close

4. oktober 2021

INFLUENSAVAKSINEN 2021

Vi vil i år ha kveldsvaksinering for influensavaksinering. Dette vi skje i uke 44/45/46. Denne tilbys i første omgang for risikogruppen:

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell.

Dersom du ønsker vaksinen, og er i denne gruppen, så send oss et timeønske, og du vil få tildelt time elektronisk. Du kan også ringe oss for avtale fra uke 41.

Influensa vaksinen er gratis om du har frikort, uten frikort koster den 50 kr.