Close

24. november 2021

3. vaksinedose mot Covid-19?

Vi har dessverre ikke kapasitet til å vaksinere med 3. dose covid-19 vaksine. Dersom du har spørsmål vedr. denne vaksinen, så retter du spørsmålene til Bergen kommune.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

Du kan også ringe coronatelefonen på 55567700 for informasjon.