Close

9. desember 2022

REDUSERT KAPASITET PÅ TELEFON OG LABORATORIET

Grunnet underbemanning og sykdom vil vi ha redusert kapasitet til å besvare telefonen. Telefonen vil bli besvart fra 08:30 – 09:30 og fra 13:00 – 14:00. Det vil bli økt ventetid.  Blodprøver som er rekvirert av andre enn Flaktveit Legesenter må oppsøke Zander Kaaes prøvetaking stasjon eller laboratoriet på Haukeland Universitetssykehus.