Close

3. oktober 2023

Akutte henvendelser på telefon

Fra kl 08:30 -09:00 blir akutte henvendelser prioritert.
Dersom det ikke regnes som akutt, vil det bli avvist og man må ringe tilbake etter kl 09:00.