Close

4. oktober 2023

Helsenorge meldinger

Vi opplever for tiden pasienter som får melding fra Helsenorge om påminnelser om timer som er endret eller som har vært avbestilt.
Det er trolig litt problemer hos Helsenorge angående slike meldinger.
Ta kontakt dersom du er usikker på endret/avbestilt time.