Close

9. februar 2022

Priser for bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortsgrunnlaget.

  • Legeattest ved søknad om førerkort – 650 kr
  • Enkel attest med samtidig konsultasjon – 150 kr
  • Enkel attest uten konsultasjon – 300 kr
  • Avansert legeattest, inkludert undersøkelser som EKG, spirometri e.l – 1200 kr
  • Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) – 350 kr
  • Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) – 350 kr
  • Opptak politihøgskolen – 1400 kr