Close

Nyheter

Corona vaksinering

Dersom du ikke er kontaktet av oss til nå vedrørende coronavaksine, så vil du bli kontaktet  for vaksinering av Bergen kommune – Helse Bergen, når det er din tur. Nummeret til Bergen kommune sin coronatelefon er: 55567700.

Read More

Sommer 2021 – Redusert drift.

Grunnet oppussing av kontoret i sommer, vil vi ha redusert kapasitet i perioden 14/6 – 15/8. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Vi vil starte opp i fine nye oppussete  lokaler fra 15/8. Vi tar imot akutte problemstillinger, men ingen kontrolltimer i denne perioden med mindre dette er særlig avtalt.

Read More

Ekspidisjonsgebyr

For henvisning, attester, utfylling av skjema, EKG, spirometri, sårskift, B12 injeksjon og øreskyll vil det utløse et gebyr, selv om du har frikort. Ta kontakt i luken dersom du er usikker på om det er noe å betale.

Read More