Close

Nyheter

Corona vaksinering

Dersom du ikke er kontaktet av oss til nå vedrørende coronavaksine, så vil du bli kontaktet  for vaksinering av Bergen kommune-helse Bergen når det er din tur.  Vi har ikke flere startdato for 1. gangs vaksine. Dersom du har fått 1. dose på vårt kontor, går avtalen om den andre vaksinedato som avtalt. (6 uker […]

Read More

Sommer 2021 – Redusert drift.

Grunnet oppussing av kontoret i sommer, vil vi ha redusert kapasitet i perioden 14/6-15/8. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Vi vil starte opp i fine nye oppussete  lokaler fra 15/8. Vi tar imot akutte problemstillinger, men ingen kontrolltimer i denne perioden med mindre dette er særlig avtalt.

Read More

Siste nytt fra legekontoret

Vi forsøker å unngå at for mange samles på venterommet samtidig.  Alle pasienter som har legetime hos oss i disse dager som kjører bil, bes om å vente i bilen på utsiden. (Meld deg i luken når du kommer) Så vil legen komme ut å hente deg. Kontoret åpner ikke døren til venterommet før 08:30. Vi […]

Read More

Ekspidisjonsgebyr

For henvisning, attester, utfylling av skjema, EKG, spirometri, sårskift, B12 injeksjon og øreskyll vil det utløse et gebyr, selv om du har frikort. Ta kontakt i luken dersom du er usikker på om det er noe å betale.

Read More